Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Wybór ofert - zapytanie ofertowe 1/02/ZO/2014

Nr sprawy : 1/02/ZO/2014                                                                                                   Jarosław, dnia 17.02.2014 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15

37-500 Jarosław

OGŁASZA 

 Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę części zamiennych do silników typu: SW - 680, 6CT107 i pochodnych tych typów w ilościach maksymalnych według załączonego zestawienia wraz z dostawą dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna.

 PPUH „AUTOCENTRUM”
Maziarz, Krawiec Spółka Jawna

Wola Mielecka 358 a

39-300 Mielec

Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę i otrzymała 100 pkt.  

Cena oferty brutto : 120 306,31 PLN brutto

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Nr sprawy 2/02/ZO/2014                                                                               Jarosław, dnia 12.02.2014 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę artykułów biurowych w ilościach maksymalnych 

wraz z dostawą według załączonego zestawienia dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji: Jarosław.

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław  

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 21.02.2014 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty-  100%

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych: 

Elżbieta Biela - Specjalista w Dziale Kadr i Organizacji, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 44

- w sprawach proceduralnych: 

Jarosław Stępiński - Kierownik Działu Ekonomicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 34

      lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

Jarosław, dnia 21.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę części do silników

Nr sprawy 1/02/ZO/2014                                                                                   Jarosław, dnia 05.02.2014 r.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę części zamiennych do silników typu: SW - 680, 6CT107 i pochodnych tych typów w ilościach maksymalnych według załączonego zestawienia wraz z dostawą dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji: Jarosław.

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław  

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 14.02.2013 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty-  100%

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych: 

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych: 

Jarosław Stępiński - Kierownik Działu Ekonomicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 34

      lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

Jarosław, dnia 05.02.2014 r.