Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Zapytanie ofertowe na dostawę płynów hamulcowych i innych środków, płynów

Nr sprawy 2/08/ZO/2015                                                                          Jarosław, dnia 05.08.2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę materiałów – płynu do chłodnic, płynu do spryskiwaczy szyb, odmrażaczy szyb, płynów hamulcowych i innych środków dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna wraz z dostawą

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 17.08.2015r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny - Inspektor ds. księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 24

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Pytania i Odpowiedzi

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy dłuższy niż 24 godziny od chwili otrzymania zamówienia?

 

Odpowiedź 1.

W związku z powtarzającymi się prośbami o wydłużenie terminu realizacji dostawy od chwili otrzymania zamówienia (na podstawie § 3 pkt 1 REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PKS JAROSŁAW S.A. mówiącego o tym, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców), Zamawiający dopuszcza termin dostawy powyżej 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż 48 godzin. Z przyczyn ekonomicznych, dłuższy czas realizacji zamówienia jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego. Inaczej mogłoby być w sytuacji gdzie wraz z dostawą chodziłoby o wykonanie danego produktu (do którego niezbędny byłby czas produkcji/wytworzenia). Ponadto w dobie coraz bardziej rozbudowanych sieci połączeń komunikacyjnych oraz możliwości korzystania z szerokiejgamy firm kurierskich, termin realizacji dostawy (tj. 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia) jest wystarczającym czasem na dostawę przesyłki na terenie całego kraju.

 

Poprawiono zapisy w zał. nr 2 - wzór umowy oraz w SIWZ.