Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku, mycie autobusów oraz inne prace porządkowo-gospodarcze w 2018 r.

Nr sprawy 3/11/ZO/2017                                                                                   Jarosław, dnia 20.11.2017 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie

 tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

 

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

1.     Utrzymanie czystości i porządku (Przeworsk, Jarosław):

Øna dworcu autobusowym w Przeworsku (wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z peronami i parkingiem dla samochodów osobowych, pobieranie opłat za parkowanie samochodów) od poniedziałku do piątku w godzinach: 6,00-14,00. Odśnieżanie i wykaszanie traw.

Øna dworcu autobusowym w Jarosławiu wewnątrz (pomieszczenia dyżurnego ruchu, socjalne kierowców oraz kasy biletowe) od poniedziałku do piątku w 8,00 – 10,00 oraz od godz. 6,00 – 10,00 na zewnątrz budynku dworcowego  (plac postojowy,  perony, odśnieżanie i wykaszanie traw). Z uwagi na fakt, że Spółka podpisała umowę na dzierżawę nieruchomości na której znajdują się perony i plac postojowy w Jarosławiu istnieje możliwość ograniczenia etatów lub wypowiedzenia umowy w części dotyczącej dworca autobusowego w Jarosławiu w trakcie trwania przedmiotowej umowy.

Øbiurowiec PKS przy ul. Przemysłowej  (zajezdnia PKS), od poniedziałku do piątku w godzinach: 10,00-16,00.

2.     Utrzymanie czystości i porządku w Placówce Terenowej w Lubaczowie od poniedziałku do piątku w godzinach : 6,00-12,00

Øpomieszczeń budynków Zajezdni Autobusowej w Lubaczowie,

Øterenu zewnętrznego Zajezdni Autobusowej w Lubaczowie,

Øautobusów znajdujących się na Zajezdni Autobusowej w Lubaczowie

Øpomieszczeń dworca autobusowego wraz z przyległym placem

Øodśnieżanie i wykaszanie traw

3.     Wykonywanie prac, czyszczenie i mycie autobusów, obsługa myjni autobusowej oraz prace porządkowo-gospodarcze, wykaszanie traw i odśnieżanie na Zajezdni PKS Jarosław przy ul. Przemysłowej:

Øcodzienne sprzątanie i mycie autobusów z wykorzystaniem własnego sprzętu i chemicznych środków czystości niezbędnych do mycia i czyszczenia pojazdu od poniedziałku do piątku od godz. 8,00 do 16,00.

Øobsługa myjni autobusowej (mycie pojazdów z zewnątrz) oraz prace porządkowo-gospodarcze terenu zajezdni autobusowej od poniedziałku do piątku od godz. 10,00 do 14,00.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji zamówienia to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 08.12.2017 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:         cena oferty                                                          - 60%

                                         wysokość obniżenia wpłat na PFRON                  - 40%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Marta Czachur - Kierownik Działu Kadr i Organizacji, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 34

- w sprawach proceduralnych:

Agata Potoczny - Inspektor ds. Księgowości, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 39

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

PYTANIE 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego zamówienia dot. utrzymania czystości i porządku w Przeworsku i Jarosławiu wymienionych w pkt  1, 2, 3. ogłoszenia, pragnę zapytać o ilości zużywanych środków czystości oraz środków higienicznych (średnio miesięcznie) niezbędne do zrealizowania w/w zamówienia. Proszę o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ 1:

Poniżej przedstawiono średniomiesięczne ilości zużywanych środków czystości oraz środków higienicznych niezbędnych do zrealizowania zamówienia:

·         mydło w płynie 5 x 5l

·         mop zapas 10 szt. +  wiaderka

·         płyn do podłóg  6 x 5l

·         brudpur 2 x 5l

·         proszek do prania 5kg

·         worki na śmieci 60, 120, 180 ok. 30 szt.

·         ścierki ok. 10 szt.

·         preparat do mycia szyb 2 x 5l

·         płyn do prania wykładzin 1 x 5l

·         papier toaletowy mały 4 opakowania po 12 szt.

·         papier toaletowy Big rola 4 opakowania  zbiorcze po 12 szt.

·         ręcznik papierowy 4 opakowania zbiorcze po 12 szt.

·         ręcznik ZZ 4 opakowania zbiorcze po 12 szt.

·         płyn do mycia naczyń 2 x 5l

·         Cif mleczko do czyszczenia 15 szt.

·         Cilit Bang ok. 15 szt.

·         rękawice robocze wampirki ok. 8 szt.

·         rękawice gumowe 10 szt.

·         kostki WC 10 szt.

·         Pronto 5 szt.

·         odświeżacze powietrza 10 szt. sprej

·         odświeżacze powietrza 10 szt. żel

 

                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                       mgr inż. Ireneusz Kochanowicz