Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkie

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12  i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego.

Attachments:
File
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie
Download this file (paliwa-siwz-2018.doc)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Download this file (Załącznik nr 4 do SIWZ - jednolity europejski dokument zamówienia.doc)JEDZ