Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do maksymalnej ilości wg Przedmiotu Zamówienia odpowiadającego Normie PN-EN 590:2013-12 i wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ; poz.1680) środkiem transportu Dostawcy do siedziby Zamawiającego.

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 49 9096 0004 2001 0061 2708 0001

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 3194310,00 zł

Informacja z otwarcia ofert:

1.PETROJET Sp. z o.o. z siedzibą Kieszek 52, 26 - 670 Pionki, cena: 3 321 738,00 złotych brutto;

2. Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich z siedzibą ul. gen. Z. Zielińskiego 4, 37 - 500 Jarosław, cena: 3 332 070,00 złotych brutto

Attachments:
File
Download this file (Informacja o wyborze.pdf)Ogłoszenie wyniku
Download this file (notice(74).pdf)OGŁOSZENIE
Download this file (odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania
Download this file (SWZ.pdf)SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Download this file (umowa - projekt.pdf)PROJEKT UMOWY
Download this file (Załącznik nr 2 - formularz oferty.pdf)ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY
Download this file (Załącznik nr 3 do SWZ - jednolity europejski dokument zamówienia.doc)JEDZ
Download this file (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności informacji o podstawach wykluczenia.pdf)OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI O PODSTAWACH WYKLUCZENIA
Download this file (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Download this file (Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc)WYKAZ DOSTAW
Download this file (Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.pdf)WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Download this file (Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania.pdf)Identyfikator postępowania