Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszym regulaminem wykorzystywania plików cookies.

Akceptuję regulamin

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka połączeń


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę płynów hamulcowych

Nr sprawy 2/07/ZO/2013                                                                                   Jarosław, dnia 31.07.2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna
37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15, woj. podkarpackie
tel. 16 6215441, tel/fax 16 6212681, adres internetowy: www.pks-jaroslaw.pl

OGŁASZA

zamówienie sektorowe w trybie zapytania ofertowego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”

na:

sukcesywną dostawę materiałów – płynu do chłodnic, płynu do spryskiwaczy szyb, odmrażaczy szyb, płynów hamulcowych i innych środków dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna wraz z dostawą

 

Miejsce realizacji: Jarosław.

 

Nie dopuszcza się składania ofert na wykonanie wariantowe i częściowe przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji dostawy to okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (bezpłatnie) można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

ul. Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław 

SIWZ umieszczona jest także na stronie internetowej Zamawiającego: www.pks-jaroslaw.pl

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna w terminie do 12.08.2013 r. do godz. 1200 w sekretariacie.

 

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty                -  100%

 

Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach merytorycznych:

Wiesław Matliński - Kierownik Działu Zaplecza Technicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 23

- w sprawach proceduralnych:

Jarosław Stępiński - Kierownik Działu Ekonomicznego, tel. (16) 6215441, 6212681  wewn. 34

                lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Najkorzystniejsza oferta nie będzie wybierana w drodze aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny w przypadkach określonych w „Regulaminie udzielenia zamówień publicznych przez PKS Jarosław S.A.”.

 

Jarosław, dnia 31.07.2013 r.

              

Pytania i odpowiedzi

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia?

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza termin dostawy powyżej 24 godzin od chwili otrzymania zamówienia, jednakże nie dłuższy niż 48 godzin.

 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 5 litrowe DENATURATU (poz. 7 w formularzu cenowym)?

Odpowiedź 2.

 

Zamawiający dopuszcza opakowanie nie mniejsze niż 5 litrowe DENATURATU (poz. 7 w formularzu cenowym).