Historia

Trochę historii o nas…
 • rok 1950 – oddelegowanie z ekspozytury PKS Rzeszów pracowników celem utworzenia Placówki Terenowej w Jarosławiu
 • rok 1951 – powstanie Stacji Terenowej w Jarosławiu, – otwarcie pierwszej lini pasażerskiej,
 • rok 1956 – zakończenie budowy nowej zajezdni w Jarosławiu,
 • rok 1962 – uruchomienie przez PKS Jarosław Placówki Terenowej w Leżajsku,
 • rok 1976 – utworzenie punktu delegacyjnego w Lubaczowie,
 • rok 1978 – przekształcenie punktu delegacyjnego w Lubaczowie w Zajezdnię,
 • rok 1984 – oddanie do użytku budynku Dworca Autobusowego w Lubaczowie,
 • rok 1990 – na mocy Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej powstaje Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu,
 • rok 2000 – w wyniku komercjalizacji PPKS w Jarosławiu zostaje przekształcone w Spółkę Akcyjną,
 • rok 2010 – Ministerstwo Skarbu Państwa nieodpłatnie przekazuje całość akcji PKS Jarosław S.A. na rzecz powiatu jarosławskiego.
 • rok 2017 – utworzono placówkę terenową w Ustrzykach Dolnych oraz rozpoczęto obsługę przewozów pasażerskich w Bieszczadach.